Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Ochrona własności – o wydanie rzeczy, o zakazanie naruszania własności, z zakresu obrotu nieruchomościami, sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, sprawy o zarząd nieruchomością wspólną, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o służebności gruntowe (służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu mediów) i osobiste, sprawy o eksmisję, sprawy o ochronę posiadania jak również sprawy o usunięcie niezgodności pomiędzy treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, sprawy o rozgraniczenie umowy deweloperskie oraz umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali, prowadzimy sprawy wieczystoksięgowe, w tym dotyczące wniosków o wpis i wykreślenia wpisów z ksiąg wieczystych.

Script logo Script logo