Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy rozwodowe, sprawy o separację, sprawy alimentacyjne, z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawy o kontakty z dzieckiem, sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa dziecka, uznanie dziecka, o przysposobienie, pomagamy przy sporządzaniu umów o rozdzielności majątkowej, prowadzimy sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej.

Script logo Script logo