Prawo karne i prawo wykroczeń

Udzielamy pomocy prawnej w postaci porad prawnych w sprawach karnych oraz obrony w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym jak również w postępowaniu wykonawczym. Prowadzimy sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Udzielamy pomocy prawnej – obrona, porady prawne, w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia w ruchu drogowym.

Script logo Script logo