O mnie

Adwokat Radosław Trybulec

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - rok ukończenia uczelni 1997.
  • Praca magisterska z zakresu prawa karnego materialnego.
  • W roku 1998 ukończył Studium Podyplomowe z zakresu Prawa autorskiego, wynalazczego i racjonalizatorskiego, prowadzone w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • W latach 1997-1998 zatrudniony w Polskim Wydawnictwie Muzycznym na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży praw.
  • W latach 1998 - 2001 praca w Państwowej Inspekcji Pracy - podinspektor, a następnie inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie.
  • W latach 2001- 2004 aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej. Aplikacja zakończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym.
  • Od stycznia 2005r. wpisany na listę adwokatów w Krakowie.
  • Od lutego 2005r. wpisany na listę sędziów arbitrażowych Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Warszawie.
  • Posługuje się językiem angielskim.
Script logo Script logo