Ceny

 • Wysokość wynagrodzenia

  Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  System wynagrodzenia zryczałtowanego
  Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

  System rozliczeń godzinowych
  Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

 • Terminy płatności

  Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

 • Inne zasady

  Kancelaria nie pobiera co do zasady tzw. premii za sukces (success fee).

  Nie są przyjmowane również sprawy do prowadzenia za tzw. "procent od wygranej" czyli bez opłaty wstępnej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.

 • Porady prawne

  Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (23%).

  W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

 • Pisma procesowe i umowy

  Koszt napisania standardowego pisma procesowego np. pozwu jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

  Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

  Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT ( 23%).

 • Sprawy sądowe

  Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na podstawie umowy z klientem.

  Minimalne wynagrodzenie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.  z 2015 r. poz.1800, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1668).

  Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

  Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (23%).

 • Negocjacje

  Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej.

  Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (23%).

Script logo Script logo