Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

System wynagrodzenia zryczałtowanego
Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

System rozliczeń godzinowych
Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Script logo Script logo