Sprawy sądowe

Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na podstawie umowy z klientem.

Minimalne wynagrodzenie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.  z 2015 r. poz.1800, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1668).

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (23%).

Script logo Script logo