Prawo gospodarcze

Zajmujemy się pomocą przy tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego, tworzymy i opiniujemy projekty umów spółek prawa handlowego oraz innych umów w obrocie gospodarczym, np. umów spółki cywilnej, uczestniczymy w negocjacjach, prowadzimy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, prowadzimy kompleksową windykację wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzimy sprawy z zakresu postępowań upadłościowych i układowych.

Script logo Script logo