Inne zasady

Kancelaria nie pobiera co do zasady tzw. premii za sukces (success fee).

Nie są przyjmowane również sprawy do prowadzenia za tzw. "procent od wygranej" czyli bez opłaty wstępnej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.

Script logo Script logo